<div align="center"> <h1>Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach</h1> <h3>strona Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera</h3> <p>gimaznjum, Pawłowice, Tomasz Wuwer,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.pg1pawlowice.republika.pl/index.htm" rel="nofollow">www.pg1pawlowice.republika.pl/index.htm</a></p> </div>